Salgs- og leveringsbetingelser for SP Tools AS

1. Det vises til de til enhver gjeldende prisliste. Ved pristilbud er akseptfristen i henhold til tilbudet, eller i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt. Alle priser er eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter.
Eventuelle avvik fra standard salgsenhet skal avtales og vil medføre pristillegg.

2. Forsendelsene skjer for kjøpers regning og risiko, FCA vårt lager, inkl. emballasje, dersom ikke annet er avtalt.  Ønskes forsendelsen assurert, må kjøperen gi beskjed om dette.

3.Våre betalings betingelser (kreditt kunder) er normalt netto pr. 15 dager fra fakturadato.  Ved for sen betaling belastes kunden med morarente, 9,75 % pr. måned. For kreditt kunder belastet det småordre gebyr stort Kr 150.- ved fakturering under Kr 1500.- netto (gjelder kun faktura/Factoring kunder). Ved feil på faktura er det ikke tillatt å holde tilbake hele beløpet, kun den omtvistede del. Ved purring påløper purregebyr jfr. inkassoloven

4. SP Tools AS beholder eiendomsretten til de leverte varene inntil kjøpesummen er fullt betalt, jfr. pantelovens § 3-14.

5. Alle reklamasjoner som gjelder varen må fremsettes skriftlig omgående og aldrei senere enn 8 dager etter varemottak. Gjelder reklamasjonen transportskader skal reklamasjon skje til fraktfører ved mottaks tilfelle og må dokumenteres ved påtegning på fraktbrev/dokument.

6. Ingen retur kan skje uten forutgående avtale. All retur skal være merket og skje i henhold til selgers instruksjoner.
Dersom retur godkjennes vil dette kun være for standard lagervare i ubeskadiget original emballasje. Ved retur som ikke skyldes forhold på leverandørens hånd begrenses et returgebyr minimum 20 % av varens faktura verdi.
Varer som er spesialbestilt/produsert, eller som av andre grunner ikke kan betraktes som standard lagervare, tas ikke i retur. Ved kvalitetsreklamasjoner vil varen bli reparert eller erstattet med feilfri vare uten omkostninger for selger.

7.Leveringstider :  Fra 1 dag til 5 uker, varierende fra produkt, og lager status lokalt og status leverandør/produsent, bestilling via nettbutikk indikerer lager status ( På lager/ Bestillings varer).

Ved bestillinger via nettbutikk eller SP Tools ordrekontor, vil ordrebekreftelse bli sendt kunde med estimert leveringstidspunkt, fra nettbutikk genereres automatisk ordrebekreftelse, der vil bli generert egen ordrebekreftelse pr mail med lev tid på «Bestillings varer» . En automatisk generert ordrebekreftelse og mail ordrebekreftelser er bindende for kunden, lager varer eller bestillings varer. Avbestillinger vil bli belastet 20% ordre verdi.

8. Force Majeure: Uforutsette og upåregnelige hindringer for oppfyllelse av avtalen gir selger rett til helt eller delvis å annullere avtalen, eller forlenge leveringstiden i forhold til forhindringens beskaffenhet og varighet. Heving eller forsinkelse medfører intet erstatningsansvar for selger. Selger er forpliktet til å gi kjøper meddelelse om slike hindringer og følgende av disse. Det er 14 dagers angrefrist.

9. Selger har panterett til leverte varer (jfr. Pante loven av 8.febr.1980 nr. 2 §3-14 til 3-22).
 Inntil kjøpesummen med eventuelle påløpte renter og omkostninger er betalt.


10. Det

 

SP Tools salgs og leveringsbetingelser pr. Januar 2018.